02 | 10 | 2021

NOVO Kawai KDP120!

  Značajke novog modela KDP120 serije:

  • Responsive Hammer Compact II klavirska mehanika (tipka),
  • predivni semplirani zvuk 88 tipki koncertnog glasovira Shigeru Kawai SK-EX,
  • prikladan Bluetooth®,
  • USB-MIDI spajanje,
  • klavirski dodir i zvuk po iznimno pristupačnoj cijeni.